top of page
Gichin Funakoshi skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté

De "Weg" van karate…

Karate-dō is een Japanse krijgskunst. Het is een kunst van zelfverdediging die, voor het grootste deel, geen wapens gebruikt, vandaar de betekenis van karate, "lege hand".

Karate-dō legt de nadruk op beleefdheid en morele ontwikkeling en kan deze vitale aspecten in de opvoeding van een kind versterken door actieve fysieke deelname. Training stelt beoefenaars van karate-dō in staat hun emoties te beheersen.

Karateka's wordt geleerd respectvol te zijn ten opzichte van tegenstanders en trainingspartners. Dit respect strekt zich uit tot buiten de grenzen van de dōjō of het trainingsgebied. Bezorgdheid en waardering voor anderen en een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij zijn fundamentele componenten voor het uiteindelijke doel van karate-dō als zelf-perfectie.

De rol van de instructeur is onontbeerlijk. Leerlingen worden door middel van strenge training belangrijke waarden in het leven bijgebracht. De instructeur moet ook deugdzame kwaliteiten en aandacht voor de behoeften van anderen vertonen. Hij moet een rolmodel zijn dat navolging verdient. Dit is de "Weg" van karate-dō.

Gichin Funakoshi skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté

Gichin Funakoshi Momument in Naha City - Okinawa

"Karaté ni sente nashi" - "Er is geen eerste aanval in Karate"

bottom of page