top of page
Algemene voorwaarden
Logo SKIF-B.png

De " Shotokan Karate International - Belgium" is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel Shotokan karate te beoefenen volgens de traditionele richtlijnen van de meesters van de internationale federatie: Shotokan Karate-Do Internationale Federatie (S.K.I.F)

BTW Ondernemingsnummer: n.v.t.

E-mailadres: daniel.kina@skifb.be

Telefoonnummer:

Website: www.skifb.be

Dojo (Club) lidmaatschap

Een dojo (club) is een autonome, lokale sportvereniging, met als doel het organiseren van karate activiteiten en het promoten van de karatesport. SKIF-B groepeert karateka's in België. De individuele karateka's moeten zich groeperen in een dojo (club). Alle normale betrekkingen tussen SKIF-B en de individuele karateka's die zij verenigt, verlopen via de dojo(s) (clubs). Een dojo (club) die als lid tot SKIF-B wil toetreden, moet de procedure volgen die beschreven is in de het Reglement van Inwendige Orde, dat op de website van SKIF-B staat.

Individueel lidmaatschap

Iedere karateka moet in het bezit zijn van een reglementaire SKIF-B licentie. Dit betekent dat de karateka moet zijn aangesloten bij een door SKIF-B erkende dojo (club). Een karateka is alleen lid van de dojo (club) die op de licentie vermeld staat. Een individueel lidmaatschap zonder dojo (club) is niet mogelijk. De licentie geeft de karateka het recht deel te nemen aan de activiteiten die door SKIF-B of haar leden worden georganiseerd. Elke SKIF-B beheerder of zijn vertegenwoordiger kan vragen om de licentie te tonen. Een karateka wiens licentie niet geldig is zal worden geweigerd om deel te nemen aan activiteiten van de federatie. Karateka's, die hun licentie betalen en/of verlengen, kunnen het betaalde bedrag niet terugvorderen om welke reden dan ook.

Einde lidmaatschap

Wanneer een lid het lidmaatschap van SKIF-B wenst stop te zetten moet hij/zij de lidmaatschapsbijdrage, bij ontvangst van de e-mail betreffende de hernieuwingsbijdrage, niet meer betalen. De niet-betaling van het lidgeld zet het lid in de ledendatabase automatisch op niet-actief. Na een periode van vijf jaar als niet-actief lid worden alle gegevens van het lid automatisch uit de SKIF-B ledendatabase verwijderd (zie ook de Privacybeleid)

bottom of page