top of page
Stephane Castrique skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté

Hoewel karate is ontstaan in Okinawa en veel is beïnvloed door Chinese krijgskunsten, kunnen we zeggen dat "Shotokan Karate" zich zowel technisch als spiritueel heeft ontwikkeld tot een 100%, Japanse kunst/sport.

De filosofie ervan is gebaseerd op de traditionele "Budo" geest van Japan. Zoals kendo, judo, aikido, etc...

Het uiteindelijke doel is de perfectie van karakter door harde training en discipline.

In de omgang met anderen dient "rei" (buigen) als een middel om in eerste instantie respect te tonen voor iemands karakter, draagt het bij tot evenwichtige relaties tussen mensen en biedt het een manier om de sociale orde te bewaren. "Setsu" (principes) vertegenwoordigen de juiste etiquette om dit begrip tot uitdrukking te brengen.

Het is van essentieel belang dat degenen die karate beoefenen een diep natuurlijk begrip hebben van "rei" en handelen in strikte overeenstemming met de code van "setsu".

SKIF karate streeft naar een gezonde mentale en fysieke groei van de jeugd en naar vreedzame internationale uitwisseling door middel van trainingen en toernooien.

Het technische systeem van karate-do bestaat uit het volgende:

Kihon waza

Fundamentele technieken

Uitgevoerd door stevig te staan met een evenwichtige houding, wordt kihon-waza uitgevoerd zonder af te wijken van de correcte bewegingen. De training omvat: tachigata (houdingen), keriwaza (trappen), tsukiwaza (stoten), atemiwaza (slagen), ukewaza (blokken).
Deze kihon technieken kunnen worden uitgevoerd vanuit een stilstaande positie (sonoba-kihon) of bewegend in alle richtingen (ido-kihon).

skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté
skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté
Kata

Individuele beoefening van de vorm

Omdat het sinds de oudheid niet altijd mogelijk was om met een partner te trainen, werden individuele oefenmethoden ontwikkeld in de vorm van "kata".

Kata zijn voorgeschreven reeksen bewegingen waarbij allerlei technieken in vooraf bepaalde volgordes worden toegepast. Bijna alle kata beginnen met een eerste blok, in overeenstemming met Funakoshi O Sensei's voorschrift:
"Er is geen eerste aanval in karate" (karate ni sente nashi)

Het is altijd een typische oosterse methode geweest om de technieken en zelfs geheimen aan de volgende generatie leerlingen te leren.

Kata training is een ideale manier
- om gezond en fit te blijven (volledige lichamelijke opvoeding/gymnastiek)
- om allerlei specifieke technieken voor zelfverdediging te leren
- om als een "kunstvorm" je lichaam en geest te gebruiken

In SKIF bestuderen en beoefenen we de volgende kata :
De 15 originele kata geïntroduceerd door Funakoshi O Sensei :
5 heian kata, 3 tekki kata, Bassai-dai, Kanku-dai, Jion, Enpi, Jitte, Gankaku, en Hangetsu.
Nog eens 11 kata die in het Shotokan karate systeem werden gebracht door senior leerlingen van Funakoshi O Sensei.
Bassai-sho, Kanku-sho, Ji'in, Hinte, Wankan, Unsu, Gojushiho-dai, Gojushiho-sho, Meikyo, Nijushiho, Sochin.
Deze 15 + 11 kata zijn de "Shotokan" kata.
Later en aanvullend voegde Kanazawa Soke enkele extra kata toe aan de SKIF kata syllabus: Seienchin, Sepai, Koryu gankaku (Gankaku-sho), Nijuhachi.
Deze kata moeten worden bestudeerd door de oudere studenten of instructeurs van SKIF.

Kumite

Sparringsoefeningen

Het uitvoeren van aanvals- en verdedigingstechnieken met een partner. Er bestaat een algemene regel waarbij beoefenaars altijd zelfbeheersing moeten bewaren, ongeacht wat er gebeurt in de uitwisseling van technieken en zich moeten onthouden van emotioneel worden of het willen kwetsen van de tegenstander.

Dit maakt deel uit van de basisfilosofie van karate-dō. De meeste mensen denken dat kumite "vrij sparren" is, maar er zijn vele soorten kumite. Vrij sparren is er slechts één van.

Kanazawa Soke heeft een uitgebreide kumite syllabus ontworpen die gebruikt wordt tijdens de training. Elke soort kumite heeft een ander doel, dus het regelmatig beoefenen van al deze soorten kumite is zeer belangrijk.

Kumite kan worden onderverdeeld in 2 hoofdcategorieën :

Yakusoku kumite (belofte sparring, wat betekent dat de aanval wordt aangekondigd of bekend is bij de verdediger).
- tanren kumite: gohon kumite en sanbon kumite
- kihon kumite: kihon ippon kumite en kaeshi ippon kumite
- yakusoku jiyu kumite: jiyu ippon kumite en okuri jiyu ippon kumite
- kiso kumite: fundamenteel kumite
- oyo kumite: happo kumite en kumite gata

Jiyu kumite (vrij sparren)
- kyogi kumite: voor toernooien (sport/regels)
- shiai kumite: voor dojo sparring (budo)

skifb skif belgium karaté belgique cours de karaté

Conclusie

Trainen in karate-do is soms moeilijk en de doelen zijn niet altijd duidelijk. Doorzettingsvermogen en hard werken stellen de beoefenaar in staat zijn fysieke en mentale grenzen te verleggen en een gevoel van wederzijds respect en aandacht voor de gevoelens van anderen te koesteren.

Karate-do, als een vorm van "menselijke opvoeding", bevordert discipline en karakterontwikkeling. Dit is wat karate tot een "Do" of een "Weg" van het leven maakt voor de beoefenaar.

Het kan worden bestudeerd door alle mensen van alle leeftijden. Het doel van karate-do, net als bij andere budōkunsten, is niet om de tegenstander te verslaan om het eigen ego te bevredigen, maar om de eigen tekortkomingen te overwinnen en in "harmonie" met zichzelf en anderen te leven.

bottom of page