Spring naar inhoud

LEDENADMINISTRATIE

KLIK OP DE AFBEELDING

Ik verplicht mij tot naleving van de statuten en reglementen van SKIF-B.
Ik heb de toelichting met betrekking tot de
VERORDENING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
en de
ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
gelezen en begrijp dat SKIF-B mijn persoonsgegevens verzamelt
en gebruikt voor onder andere het beheer van haar ledenbestand en haar activiteiten.